nápady

stránečka o všem co dělám a o co se zajímám

mandaly

Co je to mandla?

Slovo mandala pochází ze sanskrtu (jazyk který je považován za jeden z nejstarších známích) a znamená "kolo oblouk". Kruhovým principem je lidstvo fascinováno už od nepaměti, jelikož je ve světě opravdu všudypřítomný, ať již v pohybu, tvarech, nebo čase. Jeho symbolický význam vyplývá z geoemtrické podstaty, dokonale pravidelného tvaru, kolem pevného bodu. Jako taková, mandala představuje ideální jednotu s pevným středem a zároveň i nekonečno a věčnost.

Mandala je původem z východu, avšak  její podstata je mnohem starší. Sám vesmír je mandalou, skládající se z mnoha dalších, jako je například Země. Vše živé na Zemi se skládá z buněk, které jsou sami mandalami. Nebo například letokruhy na pařezu, vlnky po vhození kamene do vody, a takto by se dalo pokračovat do nekonečna. Z toho plyne, že podstata mandaly je starší než historie člověka, neboť je stará jako sám vesmír, jehož hranice je nemožné zachytit, stejně jako začátek a konec kruhu.

A co je mandala dnes?

Původní mandaly  pocházejí z hinduistické a budhistické tradice, kde mniši v klášterech kreslili pomocí barevných sklíček, kamínků nebo zrnek písku obrovské obrzace, kterými vyjadřovali principy svého náboženství.  Sloužila k rozvoji těch, kteří chtěli postoupit dále na duchovní cestě. Po dokončení vykonali modlitbu a mandalu rozprášili do okolí, aby ukázali pomíjivost sebe samích i světa.
Základní účel tvorby mandal se do moderní doby přenesl prakticky nezměněn, jen dnes se mandaly nerozbíjí. Stále slouží jako prostor k meditaci a realizaci vlastního já a jako prostředek k uvolnění, soustředění, poznání a rozvoje sebe sama. Navíc se stále více  objevují jako zářiče určitého druhu energie, kterou posilujeme to, co si posílit přejeme a léčíme to, čeho se přejeme zbavit. Dnes již k jejich výrobě používáme i mnohé jiné pomůcky jako například pastelky, fixy, pasteli a samozřejmně papír...

a jak je malovat?

O tom zase příště...

Zde budu postupně přidávat mandalky z mé dílničky, které si můžete vybarvit
 
Kateřina Lazarová, katulili@centrum.cz